Tursam Lyckofjant ( Fortunatis Sweetus)
Grönbladig Trädgårdsnörd (Horti Gigantus)
Lysande Mörkerjagare (Lux Lucem)
Storblommig Botaniknörd (Herbaria Gigantus)
Längst till vänster har vi en glad och välfylld Javanörd, i mitten ser ni en Sötsakstok som har sockersuget i balans och längst till höger ser ni en Butter Hjärtevärmare som värmer hjärtan med sin buttersöta uppsyn.
Back to Top